Wycena nieruchomości

|ANOVA|

O nas

10 lat doświadczenia w szacowaniu wartości nieruchomości na terenie całej Polski Profesjonalna wycena nieruchomości komercyjnych, nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokalowych, opinie, ekspertyzy Doradztwo przy sprzedaży nieruchomości Opracowania spełniające wszelkie wymogi formalno-prawne Usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości oraz szkolenia

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca Majątkowy posiada doświadczenie w zakresie wyceny wszelkich nieruchomości. Rozległa wiedza o rynkach nieruchomości, zbudowana z własnego doświadczenia opartego na wykonanych oszacowaniach różnych rodzajów nieruchomości, pozwala zapewnić niezależne i bezstronne wsparcie dla najbardziej wymagających Klientów.

Usługi obejmują:

 • Wycena nieruchomości mieszkalnych
 • Wycena gruntów niezabudowanych
 • Wycena nieruchomości komercyjnych
 • Wycena nieruchomości przemysłowych i specjalistycznych 
 • Wycena hoteli i pensjonatów
 • Wycena stacji paliw 
 • Wycena typu desktop 
 • Wywłaszczenia i odszkodowania
 • Rozstrzyganie sporów majątkowych
 • Profesjonalne doradztwo
 • Ocena stawek czynszu
 • Analizy optymalnego użytkowania nieruchomości

Opracowania wykonuję dla różnych potrzeb i celów

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy 
 • kupna i sprzedaży - negocjacji ceny 
 • potrzeb sądowych i księgowych 
 • spadków i darowizn - podziałów majątków 
 • ubezpieczenia 
 • innych

Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

 • Ustawę o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Nieruchomości

Wykonane operaty szacunkowe dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności spełniają szczególne wymagania i są akceptowanie przez Banki udzielające kredytów hipotecznych.

LISTA DOKUMENTÓW

W tym miejscu, znajdziecie Państwo listę niezbędnych dokumentów do wyceny, które mogą przyśpieszyć wykonanie usługi, jak też obniżyć koszt jej realizacji. Oczywiście po wstępnej analizie stanu prawnego badanej nieruchomości może zaistnieć konieczność przedłożenia innych wymaganych dokumentów.

LOKALE MIESZKALNE

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - zabudowane budynkami mieszkalnymi w trakcie budowy/remontu

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 6 miesiące)*
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • pozwolenie na budowę
 • projekt budynku
 • dziennik budowy
 • kosztorys prac budowlanych/remontowych.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - zabudowane budynkami mieszkalnymi

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 6 miesiące)*
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja

LOKALE MIESZKALNE

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym
 • umowa najmu jeżeli lokal jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - niezabudowane

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 6 miesiące)*
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i
 • zagospodarowania terenu (jeżeli zostały wydane)

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - zabudowane budynkami komercyjnymi

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 6 miesiące)*
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • umowy najmu jeżeli nieruchomość jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji.

CENNIK

Z uwagi na fakt, że każda nieruchomość jest inna i podlega innym uwarunkowaniom, wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia. Jego cena zależna jest od rodzaju nieruchomości, nakładu pracy Rzeczoznawcy Majątkowego, stopnia złożoności opracowania i czasochłonności zlecenia.

Koszty wyceny obejmują:

 • koszty dojazdu do nieruchomości
 • zebranie danych niezbędnych do analizy rynku
 • dokumentację potrzebną do ustalenia stanu nieruchomości
 • badania i analizy, związane z przedmiotem wyceny,
 • opracowanie opinii o wartości nieruchomości w postaci operatu
 • szacunkowego, który jest końcowym etapem procesu szacowania.

|ANOVA|

DANE KONTAKTOWE:

 @: nieruchomosci@a-nova.pl 

M: +48 691 949 504

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Nie można wysłać wiadomości. Proszę poprawić błędy i spróbować ponownie.